De Pinot Noir 2018 is de eerste wijn die op de markt werd gebracht door het jonge domein. De eerste oogst voor rode wijn van de jonge aanplant (2016) leverde ongeveer 730 flessen op van 1300 planten. De wijn werd op 8 september 2020 erkend als BOB Heuvellandse Wijn (Beschermde Oorsprongs Benaming).

The Pinot Noir 2018 is the first wine marketed by the young domain. The first harvest of red wine from the young plantation (2016) yielded about 730 bottles of 1300 plants. The wine was recognised as a PDO Heuvellandse Wijn (Protected Designation of Origin) on September 8 2020.

Le Pinot Noir 2018 est le premier vin commercialisé par le jeune domaine. La première récolte de vin rouge de la jeune plantation (2016) a donné environ 730 bouteilles de 1300 plants. Le vin a été reconnu comme une AOP Heuvellandse Wijn (appellation d’origine protégée) le 8 septembre 2020.